ANBI

Sinds december 2013 hebben we de ANBI status gekregen

Als vereniging is dit eigenlijk heel erg bijzonder. Deze status krijgen eigenlijk alleen maar Stichtingen. Maar we hebben kunnen aantonen dat al onze opbrengsten  ten goede komt aan het opvangen van zwerf fretten.

Wat is de ANBI ?
A
lgemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenkingen, giften en de energiebelasting. Instellingen die wij als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen.
Dit betekent ook dat als u ons een schenking doet U deze van de belasting af kunt trekken. 

Voor meer informatie hierover kunt u de website van de belastingdienst raadplegen: http://www.belastingdienst.nl/anbi