Balans en baten 2016 / 2017

onderstaand de balans en de staat van Baten en lasten van 2015/2016