balans en staat van baten 2015 /2016

onderstaand  de balans en de staat van Baten en lasten van 2015/2016