Ambulance 514 uitgereikt

 

 

 

 

 

 

Naar een ongeval met onze vorige transport ambulance waarbij deze onherstelbaar beschadigd raakte ,hebben bestuursleden Ilonka en Frans de nieuwe ambulance van DierenLot in ontvangst genomen.

De uitreiking vond plaats in het Zuidhollandse Arkel.

De ambulance is door de bestuurders van de Stichting DierenLot aan Frettig Gestoord in bruikleen gegeven.

Frettig Gestoord is erg blij met deze mooie ambulance en wij kunnen het werk waarbij de ambulance zo hard nodig is blijven doen.

 

Het bestuur van Frettig Gestoord bedankt Stichting DierenLot en haar donateurs.