Goede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wanneer zij aangemerkt zijn als ANBI dan genieten zij belastingvoordeel. Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI. Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbe-lasting. Iedere ANBI instelling dient daarom een aantal gegevens op de site te vermelden.

Officiele naamgeving:

Frettenvereniging Frettig Gestoord

Publiek bekende naamgeving:

Frettig Gestoord

Doelstelling volgens statuten artikel 3:

 1. De vereniging heeft ten doel de opvang, bemiddeling en afgifte van fretten te realiseren zonder oogmerk van winstbejag.
  1. Het organiseren van bijeenkomsten met als doel de liefhebberij te delen en informatie uit te wisselen.
  2. Voorlichting geven omtrent het houden en verzorgen van fretten.
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  1. Het houden van vergaderingen en onderlinge besprekingen.
  2. Het organiseren van activiteiten bestemd voor de leden van de vereniging.
  3. Andere wettige middelen, die voor dit doel bevorderlijk kunnen zijn.

Invulling:

De bij ons aangeboden fretten worden allen medisch gecheckt en gereed gemaakt voor plaatsing bij een verenigingslid.
Aangezien de fret een gedomesticeerd dier is en afstamt van de bunzing vraagt hij om een specifieke hantering.

Om geinteresseerden goed te informeren staan wij met onze frettenspeelbak en informatie op diverse evenementen en beurzen in het land.
Tevens laten wij beginnende frettenliefhebbers bij leden thuis kijken om te zien hoe een fret als huisdier kan worden gehouden.
Ook informeren wij onze leden doormiddel van ons verenigingsblad waarin praktische-en medische tips, informatie en ervaringen worden gezet.

Beloningsbeleid:

Alle bestuursleden en vrijwilligers werken geheel op non-profit basis. Zij krijgen alleen onkosten vergoed die voor de vereniging noodzakelijk zijn en door de penningmeester zijn goedgekeurd.

Algemene gegevens:

KvK: 33302463
ING Bank: NL74INGB0007953949
bestuur@frettiggestoord.nl
06-40756020

RSIN-nummer

Alle rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, zoals bv’s, verenigingen, stichtingen, vof’s en maatschappen (eenmanszaken niet) krijgen bij inschrijving bij de KvK naast een KvK-nummer ook een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere (overheids)organisaties, zoals de Belastingdienst.

Dit staat ook in het uittreksel

Ons nummer is RSIN 807175389

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Rine Oddens
Penningmeester: Hennie Bernard
Secretaris: Rob Blom

PDF bijlagen:

Verslag bestuur 2023
Verslag Opvang 2023
Beleid bestuur 2024
Jaarrekening 2023