Hiermede verklaart Frettenvereniging Frettig Gestoord dat alle door onze leden verstrekte persoonlijke gegevens alleen gebruikt zullen worden voor administratieve doeleinden zoals het innen van lidmaatschapsgelden, het verzenden van het clubblad of voor directe benadering in verband met verenigingszaken zoals het plaatsen van een fret of het maken van een afspraak ten behoeve van inkijkmomenten door aanstaande leden.
Geen van deze informatie zal verstrekt worden aan derden voor commerciële doeleinden.