Bestuursleden “Frettig Gestoord”

Het voltallige bestuur: voorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen bestuursleden,
schrijft u aan met:

bestuur@frettiggestoord.nl
Tel: 06-40756020

Rine Oddens

Voorzitter / Opvangcoördinator / Redactie Mokje / Coördinatie adoptie en POF fretten

Jerry Bockstraat 45
3543 CA Utrecht
Tel: 030-2894732
Mob: 06-41526931
rine@frettiggestoord.nl
voorzitter@frettiggestoord.nl
opvang@frettiggestoord.nl
adoptie@frettiggestoord.nl

Hennie Bernard

Penningmeester / Ledenadministratie / Evenementen

Brenner 80
1060 NV Amsterdam
Tel: 06-47240986
hennie@frettiggestoord.nl
penningmeester@frettiggestoord.nl
ledenadministratie@frettiggestoord.nl

Coördinatie vakantieopvang voor fretten van leden
vakantielijst@frettiggestoord.nl


Rob Blom

Algemeen bestuurslid / Plaatsvervangend secretaris / Redactie Mokje / Evenementen

dr. J.G. Mezgerstraat 76
2041 HR Zandvoort
Tel: 023-5712912
Mob: 06-10852838
rob@frettiggestoord.nl
secretaris@frettiggestoord.nl

Magda Bron

Algemeen bestuurslid

Anemoonstraat 132
3434 JG Nieuwegein
Mob: 06-47309355
magda@frettiggestoord.nl

Redactie Mokje

Rine Oddens, Rob Blom, Alex van den Boom

redactie@frettiggestoord.nl

Bas Oddens

Webmaster

webmaster@frettiggestoord.nl