Frettig Gestoord werkt niet met één opvangadres maar naast een hoofdopvang met meerdere kleinschalige locaties. Het voordeel hiervan is dat de fretten worden opgevangen in een huiselijk omgeving en kunnen ze meer aandacht krijgen.

Op dit moment hebben we één hoofdlocatie:

Rine Oddens

Voorzitter / 1e opvangcoördinator

Utrecht

Verder zijn er nog leden die voor ons kleinschalig fretten opvangen of een POF fret en goede oude dag willen bieden.

Wilt U als lid van de vereniging ook fretten van ons opvangen?
Meld u dit dat bij Rine Oddens: opvang@frettiggestoord.nl