Frettig Gestoord werkt niet met één opvangadres maar met meerder kleinschalige locaties. Het voordeel hiervan is dat de fretten worden opgevangen in een huiselijk omgeving en kunnen ze meer aandacht krijgen.

Op dit moment hebben we twee hoofdlocaties:

Rine Oddens

Voorzitter / 1e opvangcoördinator

Utrecht

Ries Kamhoot

Lid

Soesterberg

Mensen die kleinschalig fretten voor ons opvangen:

Rob Blom

Secretaris

Zandvoort

Yvonne van der Salm

Lid

Zoetermeer

Catja Guijs

Lid

Den Haag

Verder zijn er nog leden die noodopvang voor ons kunnen verzorgen of een POF fret en goede oude dag willen bieden.

Wilt U als lid van de vereniging ook fretten van ons opvangen?
Meld u dit dat bij Rine Oddens: opvang@frettiggestoord.nl