15 Mar

Ledenvergadering Frettig Gestoord

Locatie : Wijkcentrum de Ark, Zaal: De Olijftak
Datum : 15-03-2019
Tijd : 07:30 PM
Kaart wordt geladen...

Date/Time
Date(s) - 15/03/2019
7:30 pm - 9:30 pm

Location
Wijkcentrum de Ark, Zaal: De Olijftak

Categories No Categories


Op 15 maart 2019 houden we een ledenvergadering van onze vereniging Frettig Gestoord.

Wij nodigen alle leden om daar bij aanwezig te zijn.

We bespreken het afgelopen jaar en maken de plannen voor het nieuwe jaar bekend.

Inloop 19.30 uur.

Start vergadering 20.00 uur.

AGENDA

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Notulen ledenvergadering 2018 en goedkeuring notulen
 3. Mondeling verslag van 2018 (secretaris)
 4. Financieel verslag van 2018 (penningmeester)
 5. Verslag kascommissie
 6. Verkiezing kascommissie 2019 en dechargering van het bestuur
 7. Verkiezing bestuursleden.
 8. Begroting 2019
 9. Mondeling verslag opvang 2018 (opvangcoördinator)
 10. Beleid komend jaar (voorzitter)
 11. Rondvraag en sluiting door de voorzitter.